Medlemstilbud

Artikkel

Lettvint hjelp via Internett

På Legeforeningens hjemmeside, lenken skjemaer og trykksaker, finner du informasjon om en rekke av foreningens tilbud. Her kan du laste ned skjemaer så som ID-kort, søknadsskjemaer for stillinger, utdanningsfond, veiledning av turnusleger, lønn og avtaler m.m.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=17

Anbefalte artikler