Etikkurs for fengselsleger på nettet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Den norske lægeforening har tatt initiativ til å utvikle et nettbasert kurs om menneskerettigheter og etiske dilemmaer i fengselshelsetjenesten.

– Det er et problem at de innsattes rettigheter når det gjelder helsetjeneste, ikke blir ivaretatt på tilfredsstillende måte. Mange land mangler de mest grunnleggende ressurser, sier Bjørn Oscar Hoftvedt, seksjonsleder i seksjon for medisinsk pedagogikk.

– Ideen om et Internett-basert kurs for fengselsleger oppstod som en naturlig forlengelse av det mangeårige engasjementet Legeforeningens menneskerettighetsutvalg har hatt i Tyrkia, sier Hoftvedt. – Mange fengselsleger, også i vesteuropeiske land, har manglende kunnskaper om innsattes rettigheter og plikter. De har verken tilgang til internasjonale lover om menneskerettigheter eller til anerkjente internasjonale etiske standarder for helsetjenester til innsatte. Kurset vil derfor være et bidrag i utdanningen av fengselsleger, sier han.

Gjennom kurset ønsker man å gi legene et bedre grunnlag for å vurdere etiske og menneskerettslige problemstillinger i deres rolle som fengselsleger. Her presenteres blant annet relevante internasjonale avtaler som regulerer helsetjenesten til innsatte. Det tas også opp en del problemstillinger der det kan være konflikter mellom den innsatte pasientens interesser og fengselsledelsen, som for eksempel ved sultestreik, eller rett til konfidensiell behandling.

Kurset er utformet i samarbeid med representanter for Den internasjonale komiteen av Røde Kors, Amnesty International, de britiske, tyrkiske og danske legeforeningene og Institute of Mental Health i Beograd. Mange flere har gitt faglige bidrag til kurset. Verdens legeorganisasjon (WMA) skal være hovedtilbyder, men det skal også være tilgjengelig fra andre relevante nettsteder.

Kurset som lanseres 8. juni påhttp://lupin-nma.net,er gratis. Det er støttet økonomisk av Utenriksdepartementet. Kurset er søkt godkjent i European Accreditation Council for Continuous Medical Education (CME) med 20 timer/poeng.

Anbefalte artikler