Minneord

Artikkel

Svein Harald Pedersen, seksjonsoverlege ved Barneklinikken og Vestlund habiliteringssenter, Haukeland Universitetssykehus, døde 25.1. 2004, bare 57 år gammel. En god kollega og venn er ikke lenger blant oss.

Svein var utdannet lege fra Universitetet i Oslo i 1974. Etter turnustjeneste og arbeid med barnesykdommer, øre-nese-hals-sykdommer og nevrologi ved Haukeland Sykehus, arbeidet han i tre år ved Barneavdelingen, Vestfold sentralsykehus. I 1982 kom han tilbake til Barneklinikken, Haukeland Sykehus der han senere arbeidet som reservelege, overlege og fra 1998 som seksjonsoverlege ved Seksjon for nevrologi og habilitering.

Det var innenfor barnenevrologi og habilitering Svein skaffet seg spesialkompetanse. I en årrekke var han den sentrale personen og drivkraften bak oppfølgingen av barn med risikofaktorer fra nyfødtperioden, som for tidlig fødsel og lav fødselsvekt. I dette arbeidet klarte han tidlig og våkent å identifisere de barna som hadde utviklingsavvik og som derfor hadde behov for spesiell oppfølging. Selv om hans hovedinteresse var klinisk medisin, gjennomførte han blant annet en omfattende og internasjonalt anerkjent studie av sammenhengen mellom lav fødselsvekt, tidlig utvikling og cerebral parese. Interessen for dette feltet gjorde at han også var initiativtaker til å etablere moderne behandling av spastisitet hos barn med hjerneskader i vår avdeling.

Svein var ansvarsfull, nøyaktig og kunnskapsrik. Dette var egenskaper som preget alt hans pasientarbeid, og som spesielt kom til sin rett i oppfølgingen av barn med komplekse epilepsitilstander og andre sammensatte problemstillinger.

Hans evne til å vise omsorg ble verdsatt av barn og foreldre.

Svein likte orden og ryddighet, var lojal overfor kolleger og redelig i sin måte å lede seksjonen på. Han hadde også en utpreget sans for humor og stilte opp på sosiale sammenkomster. Svein var stolt av sin familie. På måten han omtalte dem forstod vi alle hvor glad han var i dem.

Etter at han ble alvorlig syk, opprettholdt Svein kontakten. Han delte bekymringene, men også de små lyspunktene med oss. Savnet av en pålitelig medarbeider og god venn er stort. Vi er takknemlige for at vi fikk arbeide sammen med Svein, og våre tanker går til Lene, Kristian og Andreas og resten av familien.

Venner og kolleger ved Barneklinikken og Vestlund habiliteringssenter, Haukeland Universitetssykehus

Anbefalte artikler