Nytt om navn

Artikkel

Smeland fikk kreftforskningsprisen

Erlend Bremertun Smeland er tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris på 500 000 kroner. Foto Eline Feiring

Kong Olav Vs kreftforskningspris ble 5.3. 2004 tildelt professor Erlend Bremertun Smeland ved Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, for forskning på lymfekreft.

- Å få denne prisen er en stor personlig inspirasjon og en anerkjennelse av det forskningsarbeidet vi driver ved Radiumhospitalet, sier Smeland, som er leder for Institutt for kreftforskning og er professor ved Universitetet i Oslo.

Det er 12. gang Kong Olav Vs kreftforskningspris blir delt ut i regi av Kreftforeningen. I år ble det gjort i forbindelse med åpningen av foreningens nye lokaler og presentasjonen av ny profil og logo. Foreningen har også endret navn til kun Kreftforeningen.

Erlend Smeland (f. 1955) får prisen for sin forskning på lymfekreft og lymfocytter, som har resultert i flere rapporter om lymfekreft og vekstregulering av lymfocytter. De siste to årene har Smeland og hans kolleger hatt et nært samarbeid med forskere i USA, og de har fått flere artikler publisert i internasjonale tidsskrifter.

Lymfekreft rammer hvert år cirka 730 nordmenn og forekommer i to typer, Hodgkins lymfom og non-Hodgkins lymfom. For den sistnevnte er det i dag varierende behandlingsresultater, og man vet ikke alltid hvorfor det går bra med én pasient og dårlig med en annen. Det er dette Smeland og hans kolleger håper å avklare.

- Vi holder nå på å utvikle en diagnostisk testbrikke som vi håper kan bidra til en sikrere diagnostikk, som igjen kan sørge for en mer skreddersydd behandling til hver enkelt pasient, forteller Smeland. På brikken vil de teste 500 – 1 000 gener som til sammen kan vise hvilke genfeil og genetiske egenskaper pasientens B-celler har.

Kong Olav Vs kreftforskningspris er på 500 000 kroner. Ifølge Smeland skal pengene gå til innkjøp av utstyr og forskningsopphold hos samarbeidspartnerne i USA.

Pris for kamp mot barnedødelighet

Professor Harleen Grewal (f. 1964) er tildelt Juniorprisen for unge forskere fra Søren Falch og øienlege Sigurd Falchs fond for medisinsk videnskap.

Prisen, som er på 50 000 kroner, tildeles forskere under 40 år som kan vise til forskningsresultater som har medført ny og bedret diagnostikk, terapi og forståelse. Harleen Grewal får prisen for sine forskningsresultater i kampen mot barnedødelighet og tuberkulose.

Grewal arbeider ved Avdeling for mikrobiologi og immunologi ved Gades Institutt, Universitetet i Bergen, og som overlege i bistilling ved seksjon for bakteriologi, AMI, Haukeland Universitetssykehus. Hun forsker i hovedsak på infeksjonssykdommer som rammer befolkningen i fattige land spesielt. I 1995 tok hun doktorgrad i diarésykdommer.

En av de viktigste årsakene til akutt diaré er enterotoksinproduserende Escherichia coli (ETEC), bakterier som binder seg til tarmcellene ved hjelp av trådliknende strukturer (CFA). Ved hjelp av moderne bioteknologiske metoder har Grewal utviklet metoder for CFA-påvisning og studert viktige molekylærbiologiske aspekter ved allerede beskrevne CFA og ved tidligere ikke-beskrevne CFA. Hennes beskrivelse av nye koloniseringsfaktorer hos ETEC er et vesentlig bidrag til forskningen på dette området. Den har bidratt til en dypere forståelse av disse viktige diaréfremkallende bakteriene som årlig forårsaker dødelig sykdom hos millioner av barn, ifølge juryen.

Grewal har også bidratt til utvikling av vaksiner mot diaré og andre infeksjoner, og hun har deltatt i tuberkuloserelatert forskning.

Kiserud blir gjesteprofessor i London

Torvid Kiserud blir gjesteprofessor ved University College London frem til 2008. Han arbeider nå ved Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, og har forsket mye på ultralyddiagnostikk. Snart flytter han til London.

- Jeg hadde et mer målrettet opphold ved dette universitetet for fem år siden, men står nå fritt. Men det forventes nok at jeg kommer med forskningsmessige innspill, som for eksempel å igangsette nye prosjekter, sier Kiserud.

Kiserud er mest kjent for nye doppler-ultralydmetoder i fosterdiagnostikken, og den fysiologiske forståelse av slike målinger. Han mener dagens utvikling innen ultralyddiagnostikk av foster bare er begynnelsen.

Før jul ble Kiserud tildelt Dr. Hackerts gullmedalje for fremragende forskning innen prenatal medisin. I disse dager reiser han for å motta gullmedaljen, som er den mest prestisjetunge prisen innen prenatal medisin i tysktalende land.

Anbefalte artikler