Artikkel

Menneskerettighetsdialog Norge – Kina

I februar reiste representanter fra Legeforeningens menneskerettighetsutvalg på ny til Beijing for å drøfte pasientrettigheter og etiske dilemmaer i psykiatrien. Det er Utenriksdepartementet som har invitert Legeforeningen til å delta i en slik dialog, på grunn av tilsvarende prosjekter i Tyrkia og på Balkan.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=39669&subid=0

Fikk ikke medhold

– Åndalsnes Avis har ikke brutt god presseskikk, konkluderer Pressens Faglige Utvalg (PFU) i en klagesak som Den norske lægeforening fremmet på vegne av en legevaktlege.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=39828&subid=0

Navneskifte

Norske Sivilingeniørers Forening, som er medlem av Akademikerne, har skiftet navn til Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening (se: www.tekna.no).

Ber om avgiftsøkning på snus

Tobakksfritt anmoder helseminister Dagfinn Høybråten og finansminister PerKristian Foss om å øke avgiften på snus til kr 125 per gram. Legeforeningen er blant organisasjonene som står bak Tobakksfritt, og begrunner avgiftsøkningen i helseskader og for å stoppe økningen i bruken av snus.

Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.gan?id=39924&subid=0

Anbefalte artikler