Kunngjøringer

Artikkel

Spesialistreglene i medisinsk genetikk

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at merknaden til punkt A/punkt 1 i spesialistreglene i medisinsk genetikk endres til følgende ordlyd:

Ett år med cytogenetisk og molekylærgenetisk diagnostikk i relasjon til reglenes punkt A/punkt 1, betyr vurdering av indikasjon for undersøkelse, utredning av pasienter, undersøkelse av prøvene og formidling av svar til pasientene, og herunder minimum tre måneders tjeneste i praktisk cytogenetisk og molekylærgenetisk laboratoriearbeid.

Spesialistreglene i medisinsk biokjemi

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at kurskravet i spesialistreglene i medisinsk biokjemi endres og får følgende ordlyd:

200 timer, herav tre obligatoriske kurs: Grunnkurs i immunologiske, genteknologiske, molekylærbiologiske og mikroskopiske metoder for laboratoriespesialiteter (46 timer), kurs i hematologi med hovedvekt på morfologisk diagnostikk (25 timer), kurs i statistikk/epidemiologi som er godkjent som ledd i legers videre- og etterutdanning (40 timer), 89 timer valgfrie kurs godkjent av spesialitetskomiteen.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Ikrafttreden 1.1. 2007.

Årsmøte og landsrådsmøte i OLL

Offentlige legers landsforening (OLL) har åpent årsmøte onsdag 12.5. 2004 kl 1030 – 1430 på Solstrand Hotell & Bad.

I forlengelse av årsmøtet arrangeres det også landsrådsmøte i samarbeid med OLL Hordaland, fylkeslegen i Hordaland, og helseavdelingen i Bergen kommune. Ettermiddagen 12.5, samt 13. og 14.5 er viet til faglig program.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=2739

Nyttig om praksiskonsulentordningen

Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har en temaside om praksiskonsulentordningen på sine nettsider. Her kan man lese om ideologi og målsetting for ordningen, samt aktuelt stoff om prosjekter og konferanser.

Les mer: www.legeforeningen.no/index.gan?id=15393

Anbefalte artikler