Lysere tider

Anne Gitte Hertzberg Om forfatteren
Artikkel

Kåre Tveter: Vinter. © Kåre Tveter. Tilhører Lillestrøm kunstmuseum – Tale Art Museum. Foto Magnus Hørthe

Hvis du de siste månedene, i likhet med store deler av den norske befolkning, har følt deg trist, nedfor og tungsindig, har hatt mindre tiltakslyst og energi enn vanlig, har sovet mer, har hatt vansker med å komme opp om morgenen og med å få unna arbeid, har hatt trang til søtsaker og har lagt på deg, da kan du trøste deg med at vi går lysere tider i møte.

I bildene til Kåre Tveter, Nordens fremste lysmaler, er det som om lyset har ligget og ventet på ham. Med varhet fanger hans lerreter inn nyanser i lysets spill i naturen. «Han gjør lyset levende for oss, ofte så fortynnet og gjennomsiktig at det bare blir en anelse. Men hele tiden er lyset der. Lenge etter at vi har gått fra et bilde av Kåre Tveter, er lyset der som en hildring i vårt sinn» (1).

Anbefalte artikler