Kunngjøringer

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

Førde sentralsjukehus HF godkjennes som gruppe II-institusjon i relasjon til spesialistreglene i medisinsk mikrobiologi.

Vedtaket gjelder fra 10.12. 2003.

Distriktspsykiatrisk senter Sør (DPS Sør), Kristiansand, godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, for inntil ett års tellende tjeneste.

Godkjenningen gjelder fra 10.12. 2003.

Valen sjukehus, Helse Fonna HF, godkjennes som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i psykiatri, tellende for tre år av utdanningen.

Godkjenningen gis for tjenesteområdet akuttavdeling, allmennpsykiatrisk poliklinikk, intermediæravdeling og intramural tjeneste ved langtidsavdeling.

Godkjenningen gjelder fra 16.12. 2003.

Hålogalandssykehuset HF, Harstad, godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i relasjon til spesialistreglene i fordøyelsessykdommer.

Vedtaket gjelder fra 14.1. 2004.

Endret operasjonsliste

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt å endre operasjonslisten i spesialiteten barnekirurgi, som ble innført ved søknad om spesialistgodkjenning i barnekirurgi, fra 1.1. 2004.

Da kravet til antall utførte inngrep stort sett er noe redusert i forhold til den listen som ble godkjent 1.12. 2000 – og gjort gjeldende fra 1.1. 2004 – er den endrede listen gitt umiddelbar ikrafttreden.

Informasjoner om at operasjonslisten i barnekirurgi er endret, er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Internett i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat v/Elisabeth Smith, telefon 23 10 91 24.

Anbefalte artikler