– Gledelig nedgang i andelen dagligrøykere

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Fra 2002 til 2003 var det en nedgang på tre prosentpoeng, og andelen dagligrøykere er nå nede i 26 %.

Andelen dagligrøykere er stadig synkende. Foto Kari Ronge

– Dette er meget gledelige tall. De viser at den brede innsatsen mot røyking begynner å gi resultater, sier Legeforeningens president, Hans Kristian Bakke.

De nye røyketallene fra Statistisk sentralbyrå viser at det har vært en betydelig nedgang i andelen dagligrøykere. Det siste året har nedgangen vært størst blant unge i aldersgruppen 16–24 år, hvor andelen dagligrøykere har gått ned fra 28 til 23 %. Andelen unge som ikke røyker i det hele tatt, har økt med nesten 7 %, og det ser ut til at den totale andelen som røyker er på vei ned.

Svend Aakhus, leder i Norsk cardiologisk selskap, synes de nye røyketallene viser en svært positiv utvikling: – Vi vil kunne høste fruktene av dette allerede i løpet av noen få år. Enhver reduksjon i andelen røykere vil ha store implikasjoner for folkehelsen. Hvis en slik trend holder seg, vil det ha stor betydning, sier han.

– Det viktigste er at ikke nye røykere kommer til, og at holdningsarbeidet mot yngre fortsetter. Norsk cardiologisk selskap har støttet arbeidet og den pågående kampanjen, og vi synes resultatene er veldig gledelige på veien mot et røykfritt samfunn, sier Aakhus.

Tallene viser at mens noe over halvparten av den mannlige voksne befolkningen (51 %) røykte daglig i 1973, er dette tallet nå sunket til 27 %. Den prosentvise nedgangen blant kvinner har vært langt lavere. Mens noe over 30 % av kvinnene røykte daglig for 30 år siden, er tallene fra i fjor 25 %. Den store forskjellen mellom kjønnene fra 1973 er nå borte, og i flere år har det vært omtrent like mange dagligrøykere blant menn og kvinner. Det ser imidlertid ut til å ha skjedd en endring i 1998. Fra dette tidspunktet er det en økende nedgang i andel røykere av begge kjønn.

Les mer: www.tobakk.no

Anbefalte artikler