Fornøyd med ny rammeavtale

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Avtalen er blitt forbedret på enkelte områder, og fremstår totalt sett som bedre enn tidligere.

Rammeavtalen mellom de regionale helseforetakene og Legeforeningen om avtalepraksis for legespesialister for perioden 1.9. 2003–31.12. 2004 (1, 2) var hovedtema da Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) holdt sitt årlige administrasjonskurs i januar. Kurset samlet ca.130 praktiserende spesialister fra hele landet.

Anne Kjersti Befring fra Legeforeningens forhandlings- og helserettsavdeling orienterte om den nye rammeavtalen. Hun tok for seg forhandlingsklimaet og de utfordringer som fulgte i forbindelse med at Legeforeningen nå har en ny forhandlingsmotpart. Samtidig gav hun en innføring i selve avtalen.

I avtalen er det oppnådd enighet om flere punkter av vesentlig betydning for PSLs medlemmer. Blant annet er det fastslått en rett til overdragelse av praksis som innebærer at prisfastsettelsen i utgangspunktet skjer fritt, gjennom forhandlinger mellom fratredende og overtakende lege.

Andre temaer på kurset var oppfølging av takstbruk for spesialister, pensjonsordningen for leger, innsamling av aktivitetsdata og elektronisk overføring av pasientopplysninger.

Anbefalte artikler