Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger.

Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Laila Herstad, Bodø. 7. mars 2003

«Jeg har vært her i fengselet mange ganger, men i luftegården har jeg aldri vært. Det var på tide.»

Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler