Godkjent i sentralstyrets møte 14. januar 2004

Artikkel

Godkjent i sentralstyrets møte 14. januar 2004

Allmennmedisin

Oddvar Alfsvåg

Torbjørn Andersen

Aminu Mohammed Awwal

Jens Michael Bathke

Siri Hagen Brelin

Torsten Bøttern (overført fra Danmark)

Araceli T. Einang

Benedicte Eskeland

Tove Forthun

Ingrid Amalia Havnes

Magne Ragnar Karstensen

Tor H. Kristiansen

Jadranko Kudra

Anne Kvalheim

Marianne Næss

Kari Sinnes

Geir Stene

Ronny Storvollen

Andrea Tapken

Jon Frode Tranaas

Øystein Vik

Ellen Westgaard

Fredrik Østberg (overført fra Sverige)

Allmennmedisin – fornyelse

Waheed Arshad

Per Brunovskis

Anne Lise Domaas

Arne Johan Dyrstad

Espen Folmo

Anne Furuborg

Stein Grytten

Asgeir Hansen-Krone

Svein Martin Helgeland

Ingeborg Maria Kallay

Wenche Beate Karlsen

Svein Erik Karlseng

Imelda Leesland

Odd Fredheim Lehn

Ingrid Hauge Lundby

Lars Meyer-Myklestad

Jarle Musum

Trond Odnes Myhre

Nils Nærdal

Phuong Ngoc Ngyen

Øystein Nicolaisen

Gro Nilsen

Alv H. Nødtvedt

Bjørn Otterlei

Rolf Birger Oudenstad

Johannes Ravnestad

Knut Cotta Schønberg

Gunnar Sporastøyl

Torlaug Kari Stangeland

Odd Arild Stenslie

Fredrik Severin Thorn

Bente Thorsen

Marit Elise Valen

Ragnar Vie

Anestesiologi

Lars Ivar Mehlum

Kjell Nilsson (overført fra Sverige)

Dan Erik Sandström (overført fra Sverige)

Arbeidsmedisin

Jon Sandmo

Barne- og ungdomspsykiatri

Ketil Motzfeldt Klem

Thomas Øye

Barnesykdommer

Vesna Maksimovic Bryn

Ane Kokkvoll

Mia Cathrine Myhre

Fordøyelsessykdommer

Stephan Brackmann

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Predrag Cangalovic

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Thomas Roland Bossmar (overført fra Sverige)

Darko Juric

Päivi Kannisto-Lindvall (overført fra Sverige)

Pooja Parashar

Generell kirurgi

Karl Henrik Åkesson (overført fra Sverige)

Indremedisin

Nasser Seyed Ahmadi

Riadh Al-Ani

Muhsin Ezz Aldeen Gewad Almusawy

John-Bjarne Hansen

Lene Larssen

Otto Stefan Nettelbladt (overført fra Sverige)

Per Thuesen Pedersen (overført fra Danmark)

Immunologi og transfusjonsmedisin

Caroline Piette Larsen

Karkirurgi

Anders Christian Laursen (overført fra Danmark)

Lungesykdommer

Otto Stefan Nettelbladt (overført fra Sverige)

Medisinsk biokjemi

Thi Thu Thuy Lu

Nevrologi

Jan Arnold Cornelis Schepel

Siri Skulstad

Ortopedisk kirurgi

Gunnar Steve Dagslott

Lars Haukeland

Gunnar Schwarz Lausten (overført fra Danmark)

Jone Segadal

Frank Seidling (overført fra Island)

Reinhard Stoewe

Patologi

Bettina Casati (overført fra Østerrike)

Lars Helgeland

Elin Richardsen

Torunn Søland

Psykiatri

Alf Olof Bergqvist

Fredrik Dieserud

Bo Eggers (overført fra Danmark)

Anne Maria Ketonen (overført fra Sverige og Finland)

Bjørg Torgersen

Inger Marie Waage

Radiologi

Torstein Foss

Annette Bergene Holm

Håkon Olav Leira

Klas-Åke Lindstrøm (overført fra Sverige)

Marit Helen Morken

Revmatologi

Merete Valen

Samfunnsmedisin

Grete Daatland Andersen

Urologi

Ernst Arnfinn Rettedal

Øre-nese-halssykdommer

Marianne Steffensen Røkke

Øyesykdommer

Svein Ove Semb

Veileder i allmennmedisin

Bergljot Aune

Jannike Reymert

Anbefalte artikler