Kunngjøringer

Artikkel

Årsmøte i Norsk overlegeforening

Norsk overlegeforening avholder sitt årsmøte/landsrådsmøte torsdag 6.5. 2004, kl 13 på Rica Ishavshotell, Tromsø.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 15.3. 2004 til Norsk overlegeforening, postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Endret kurskrav i spesialiteten nevrologi

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling har bestemt at kurskravet til spesialiteten nevrologi endres og får slik ordlyd:

200 timer kurs, herav følgende obligatoriske:

1. Klinisk nevroanatomi med hjernedisseksjon (ca. 25 t)

2. Nevrokjemi og klinisk nevrofarmakologi (ca. 25 t)

3. Basal og klinisk neurofysiologi (ca. 25 t)

4. Nevroimmunologi (ca. 15 t)

5. Nevrogenetikk (ca. 15 t)

6. Hjernens blod- og væskesirkulasjon (ca. 15 t)

Av de resterende timer må minimum seks kurs tas fra seks forskjellige av de følgende 13 emneområder:

1. Cerebrovaskulære sykdommer

2. Epilepsi

3. Nevrotraumatologi og rehabilitering

4. Demyeliniserende sykdommer/infeksjoner

5. Basalgangliesykdommer/ataksier

6. Nevromuskulære sykdommer

7. Demens/nevropsykologi

8. Autonome forstyrrelser/nevrourologi og seksuelle funksjonsforstyrrelser/nevroendokrinologi

9. Smerte/hodepine

10. Nevropatologi/nevroonkologi

11. Nevrootologi/nevrooftalmologi

12. Nevrotoksikologi

13. Juridiske og trygdemessige aspekter ved nevrologi

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Nye regler gis ikrafttreden umiddelbart.

Anbefalte artikler