Egenandelsøkningene skapte debatt

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Det var høy temperatur og stort engasjement på Aplfs regionsvise medlemsmøter på nyåret.

Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har i løpet av januar holdt medlemsmøter i alle helseregionene. Styret og Aplfs fagutvalg valgte for første gang denne måten å komme ut til medlemmene på, for å høre hva de er opptatt av. Særlig stort engasjement vakte, ikke uventet, egenandelsøkningene som kom som følge av budsjettforliket i Stortinget like før jul.

– Økningene i egenandelene skaper administrative og faglige problemer. Det blir mer tungvint å kommunisere telefonisk med pasienter og pårørende, var noen av kommentarene.

– Egenandelsøkningene har skapt det komplette byråkratiske kaos. Stortinget er ikke klar over hva de har vedtatt. Ordningen kamuflerer politikernes manglende respekt for pasientene, sa Arne Røde fra Akershus.

– Klag til helseministeren og Stortinget, ikke til oss, var oppfordringen legene gjerne ville gi sine pasienter. Flere var også opptatt av at et lavt tak på egenandelene før pasientene får frikort, er viktigere enn å betale noen ekstra kroner i egenandel for pasienter som sjelden oppsøker lege. Aplfs leder Kjell Maartmann-Moe, orienterte om at styret ønsker landsrådets råd om hvordan man skal gå videre med denne saken.

På medlemsmøtene var også L-takstene, helsenett, legeregningskontroll, syke- og pensjonsordningen for leger og listelengde diskusjonstemaer. På Aplfs hjemmesider www.legeforeningen.no/index.gan?id=14172finner man utdypende informasjon.

Anbefalte artikler