I neste nummer:

Artikkel
  • Kardiografiske undersøkelsesmetoder

  • Utplassering av hjertestartere – nytter det?

  • Medikamentassistert rehabilitering av rusmisbrukere

  • Evaluering av fastlegeordningen

Anbefalte artikler