Leger i Norge

Artikkel

En lege og en fotograf reiser rundt i landet for å portrettere leger. Tidsskriftet presenterer i hvert nummer hvem de har møtt:

Ingrid Amalie Havnes, Oslo. 8. desember 2002

«Oslo kommune gav meg tilbud om språkopplæring mot at jeg skulle være fastlege for byens døve.» Etter kurset har tegn- og kroppsspråk vært hennes viktigste arbeidsredskap.

Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler