Er det sunt å spise fisk ?

Anne Gitte Hertzberg Om forfatteren
Artikkel

Foto Stein Johnsen/Samfoto

Listene over miljøforgiftet mat fra norsk natur blir stadig flere og lengre, og forurenset sjømat er i dag menneskets viktigste opptaksvei for stoffer som kvikksølv, PCB, dioksiner og bromerte flammehemmere (1).

Kvikksølv er en av de aller farligste miljøgiftene vi kjenner. Nivåene av kvikksølv i ferskvannsfisk fra Sør- og Øst-Norge er generelt for høyt, og for visse arter overskrides EUs grenseverdier for salg til konsum (2). Mattilsynet (tidligere Statens næringsmiddeltilsyn) fraråder gravide å spise ferskvannsfisk av typen gjedde, abbor over 25 cm, ørret over én kilo og røye over én kilo. Det advares også mot flere eksotiske fiskeslag som hai og tunfisk (3). Inntak av metylkvikksølv forstyrrer utvikling av nervesystemet i fosteret. Den som ikke er gravid kan, hvis matlysten stadig er til stede, spise slik fisk en gang i måneden.

Kvikksølv i saltvannsfisk kan også forekomme, og da i sjømat fra spesielt forurensede havner og fjorder. Mattilsynet har gitt kostråd og lagt ned omsetningsforbud for fisk og skalldyr fra en rekke havner og fjorder langs norskekysten.

I kronikken Kvikksølv, fisk, fiskeolje og risiko for hjerte- og karsykdom (2) drøfter Knud Landmark & Ivar Aursnes om høyt innhold av kvikksølv i fisk også reduserer fiskeoljens hjertevennlige effekt.

Anbefalte artikler