Minneord

Artikkel

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Helge Thomassen døde 7.10. 2003, bare 57 år gammel. Fra januar har vi fulgt hans kamp mot sykdommen på nært hold, lenge med håp, men den siste tiden forberedt på det som nå har skjedd. For selv om diagnosen var alvorlig, så var det typisk for Helge at han ikke ville gi opp, men prøve all behandling som kunne forlenge livet. Med sin åpenhet om sykdommen gjorde han det lett for oss kolleger å støtte og oppmuntre ham i denne vanskelige tiden.

Helge tok medisinsk embetseksamen i 1973 i Oslo. Etter turnustjenesten arbeidet han i mange år som distriktslege og kommunelege på Averøy i Møre- og Romsdal. Senere bosatte han seg med familien i Tønsberg. Der arbeidet han som bedriftslege i ESSO Norge (Slagentangen), i Te-Ve-Busk Bygghelsetjeneste og ved Vestfold Sentralsykehus. Han kom til Amersham Health (den gang Nycomed Imaging) som bedriftslege i 1987, og ble konsernoverlege i Hafslund Nycomed i 1991.

I Amersham har Helge vært veldig opptatt av å endre helsetjenestens profil, bort fra årlige helsekontroller og over mot forebyggende og målrettet helsearbeid. Han ble godkjent spesialist i arbeidsmedisin i 1994, og dette gav ham ytterligere inspirasjon til å etablere en egen enhet for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i selskapet. Den tidligere bedriftshelsetjenesten skiftet navn til Arbeidsmedisinsk avdeling, og aktivitetene i avdelingen ble tilpasset moderne arbeidsmedisinske metoder. Han var leder for HMS-enheten i Norge helt til han ble syk. Etter hvert som selskapet vokste og ble et stort konsern, fikk Helge også ansvar for den arbeidsmedisinske funksjonen internasjonalt, og har vært en pådriver i arbeidet med å etablere internasjonale standarder og retningslinjer innen hele HMS-området.

Helge var en god leder med en naturlig autoritet, og hadde tillit blant både overordnede, kolleger og ansatte. Han var et aktivt og positivt menneske med masse overskudd. Vi forundret oss mange ganger over hans energi og lyst på livet til tross for lange arbeidsdager og lang reisevei fra Tønsberg til jobben i Oslo, eller på reise rundt om i verden. Helge hadde alltid et smil på lur, var veldig sosial, og unngikk aldri en prat i forbifarten. Han hadde et stort kontaktnett i bedriften, og har fått mange venner i selskapet.

Helge etterlater seg et savn både som menneske, fagperson og kollega. Våre tanker går til hans aller nærmeste, hans kjære Jorunn, barn, svigerbarn og barnebarn. Han viste alltid en rørende omsorg for sin familie.

På vegne av kolleger i Amersham Health AS


Lene Tennebeck

Anbefalte artikler