Fast ansettelse må være hovedregelen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen går mot regjeringens modell til regulering av midlertidige ansettelser.

I møte den 5.11. 2003 vedtok sentralstyret at man ønsker en endring av arbeidsmiljølovens bestemmelser slik at resultatet blir mindre bruk av midlertidige ansettelser.

Legeforeningen mener at hovedregelen i arbeidslivet må være fast ansettelse. Foreningen beklager også at det i media ble fremstilt som om Akademikerne støttet regjeringens forslag til regulering av midlertidige ansettelser.

Akademikerne, Utdanningsorganisasjonenes Hovedorganisasjon (UHO), Landsorganisasjonen (LO) og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) trakk seg fra arbeidslivslovutvalget (ALLU) da regjeringen foreslo økt adgang til midlertidige ansettelser i forslaget til statsbudsjett for neste år. Akademikerne og de andre hovedorganisasjonene mente at forslaget om midlertidige ansettelser må behandles sammen med andre endringer i lovverket som regulerer arbeidslivet, og at lovforslaget derfor burde sendes tilbake til ALLU. Organisasjonene har bedt om et møte med de parlamentariske lederne på Stortinget for å drøfte lovforslaget.

– Forslaget er for viktig til å behandles isolert fra andre endringer i reglene i arbeidslivet, sier Hans Kristian Bakke. Han sier at Akademikerne også er uenig i regjeringens forslag om at arbeidsgivere skal kunne bruke skjønn for å avgjøre om ansatte skal være fast eller midlertidig ansatt.

I ettertid er det blitt kjent at statsbudsjettets punkt om midlertidige ansettelser ikke vil bli etterkommet, som en del av budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet og regjeringen.

Anbefalte artikler