Nytt om navn

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Folkehelsepris til allmennpraktiker

  Folkehelsepris til allmennpraktiker

  Bydelsoverlege Åsa Rytter Evensen (f. 1942) er tildelt Nasjonalforeningens Folkehelsepris for 2003. Prisen ble innstiftet av Nasjonalforeningen for folkehelsen i 1996 og går til en eller flere personer som på en fremragende måte bidrar, eller har bidratt, til å synliggjøre, stimulere og styrke det forebyggende helsearbeidet i Norge.

  Åsa Rytter Evensens helseopplysningsarbeid er meget allsidig, og i 1988 var hun den første norske kvinnelige allmennpraktiker som tok doktorgraden. Temaet var eldreomsorg. Hun har vært tilsatt som førsteamanuensis ved Institutt for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, og har i mange år vært bydelsoverlege i Røa bydel i Oslo i tillegg til å praktisere som allmennpraktiker.

  Åsa Rytter Evensen har i 20 år gjennom sin faste spalte i ukebladet Kvinner og Klær (KK) gjort en stor innsats for å spre informasjon og alminneliggjøre temaer knyttet til seksualitet og samliv. Dessuten har hun deltatt i den offentlige samlivsdebatten generelt, og også på den måten bidratt til å bygge ned tabuer og drive helseopplysning om seksualitet og samlivsspørsmål, lyder begrunnelsen fra Nasjonalforeningen

  Ny ærespris til Gro Harlem Brundtland

  Ny ærespris til Gro Harlem Brundtland

  Forbundsstyret i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har tildelt en nyinnstiftet ærespris. Formålet med prisen er å gi en påskjønnelse, honnør og takk til den eller de som innenfor ett eller flere områder har gjort en ekstraordinær og svært betydningsfull innsats, til beste for folks helse og livskvalitet og for pasienters livssituasjon. Ved å tildele Gro Harlem Brundtland æresprisen 2003, ønsker LHL å markere den store betydningen hun har hatt for folkehelsen, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom snart 30 år har hun preget norsk og internasjonal dagsorden – som miljøvernminister, som statsminister og som hele verdens helseminister i Verdens helseorganisasjon.

  LHLs ærespris består av et diplom, en bronseskulptur og 100 000 kroner. Pengene skal prismottakeren gi videre til ett eller flere av områdene innen forebygging, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg, helse- og sosialpolitikk, pasientrettigheter eller forskning, nasjonalt eller internasjonalt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media