Nye spesialister

Artikkel

Godkjent i sentralstyrets møte 24.9. 2003

Allmennmedisin

Ezat Azam

Arian Bahar

Jovita Banseviciene

Romana Barucija

Eva Hilda K. Crafoord

(overført fra Sverige)

Anne Birgitte Dahl-Hansen

(overført fra Danmark)

Christian Grorud

Bjørg Klemetsdal

F. J. Detlef Schreiber

(overført fra Danmark)

Unni-Britt Velle Sørli

Thomas A. Tønseth

Birgit Zimmermann

Allmennmedisin – fornyelse

Arne Aarflot

Per Kristian Arnesen

Nina Bergersen

Hans Bergstrøm

Jan Arild Eggesvik

Guri Elvebakk

Morten Finckenhagen

Beraki Ghezai

Bente Gjølstad

Kai-Ottar Heier

Kirsten Hjelle

Grete Hjelmeland

Helge Hvidsten

Jan Herman Høst

Aslak Johansen

Kari Hilde Juvkam

Lars Kjørholt

Dag Arild Knudsen

Trygve Meidell Kongshavn

Knut R. Krogstad

Håkon Kvammen

Lars Lauridsen

Tove Legernes

Øystein Line

Ragnar Moe

Sigurd Nes

Marianne Ohren

Hans Ongkiehong

Singh Rattan Rattan

Hilde Røegh

Øivind Råstad

James Martin Shank

Ivar Skeie

Trond Skjolden

Inger Størmer Thaulow

Svein Ø. Thomassen

Sigurd B. Thomle

Ivar-Henrik Udnæs

Johannes Vatne

Ulf Vestheim

Bjarne O. Vig

Nils Espen Hauff Wold

Anestesiologi

Carin Margareta Böckert

(overført fra Sverige)

Jørgen Dalsgaard

(overført fra Danmark)

Bengt Magnus Gustaf Nellgård

(overført fra Sverige)

Frank Weber

(overført fra Tyskland)

Arbeidsmedisin

Gry Helene H. Aandahl

Gerd Sissel Andorsen

Barne- og ungdomspsykiatri

Per-Jörgen Christer Hedman

(overført fra Sverige)

Barnesykdommer

Biljana Jovcevski-Ribic

(overført fra Sverige)

Rønnaug Astri Ødegård

Blodsykdommer

Per Ole Iversen

Per Arne Standal

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Terje Kjer

Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Cathrine Ebbing

Ferid Madzak

(overført fra Danmark)

Kathrin Meyran

(overført fra Tyskland)

Ingvild Vistad

Generell kirurgi

Hans-Peter Beuke

(overført fra Danmark)

Claes Ragnar Rudberg

(overført fra Sverige)

Geriatri

Jo Kåre Herfjord

Hjertesykdommer

Arild Dimmen

Thomas Hovstad

Christer Sjødin

(overført fra Sverige)

Staffan Anders Stålnacke

(overført fra Sverige)

Hud- og veneriske sykdommer

Piera Niiles West

Indremedisin

Vasvija Lejlic

(overført fra Island)

Staffan Anders Stålnacke

(overført fra Sverige)

Infeksjonssykdommer

Pål Aukrust

Klinisk nevrofysiologi

Inger Anette Hynås

Rune Markhus

Nevrokirurgi

Torstein Ragnar Meling

Nevrologi

Janne Marit Ertresvåg

Ellen Merete Hagen

Onkologi

Nina Louise Jebsen

Ortopedisk kirurgi

Karin Marianne E. Lorenz

(overført fra Sverige)

Patologi

Lars Uhlin Hansen

Psykiatri

Kjell Harry Akslen

Kay Behrens

Halldóra Jónsdóttir

(overført fra Island)

Knut Langsrud

Arvid Rongve

Birgit Johanne Rydså

Linda Schjetne

Trude Nanette Sæther

Radiologi

Eli Cathrine Mohn Hove

Hege Iveland

Revmatologi

Mari Hoff

Urologi

Christian Beisland

Reza Zare

Øre-nese-halssykdommer

Frederik Kragerud Goplen

Øyesykdommer

Håkan Fredrik Stjernquist

(overført fra Sverige)

Anbefalte artikler