Reseptoren for cytomegalovirus identifisert

Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2403.

I Tidsskriftet nr. 17/2003, side 2403 skal forkortingen for cytomegalovirus være CMV.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler