Mer innflytelse til pasientene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det har skjedd en grunnleggende endring i forholdet mellom lege og pasient – fra en autoritær, paternalistisk modell til en samarbeids- og teambasert tilnærming.

  Pasientene er betydelig tryggere og tydeligere i sine krav til legen, enn de var for ti år siden. De har stor tiltro til legene, men har samtidig høyere forventninger til selve konsultasjonen og også høyere forventninger om helbredelse. Legers tiltro til pasienters kunnskap om egen sykdom, er derimot mer beskjeden.

  Dette viser en studie blant 3 707 leger og pasienter i USA, Storbritannia, Canada, Tyskland, Sør-Afrika og Japan. Studien ble gjort blant et representativt utvalg av allmennpraktiserende leger og pasienter i de seks landene, i perioden 22. juli til 13. oktober 2002.

  – Undersøkelsen viser at legens rolle har utviklet seg til å bli mer rådgiver og partner. Dette er en utvikling som både leger og pasienter har ønsket seg og etablert, kommenterer Legeforeningens president Hans Kristian Bakke.

  Han mener noe av det mest interessante i undersøkelsen er hvor mye forholdet til legen betyr. Pasientene rangerte forholdet til legen som nest viktigst etter egen familie.

  – Hvor viktig forholdet til egen lege er for folk, så vi spesielt ved innføringen av fastlegeordningen, sier Bakke, som også trekker frem et annet interessant funn ved undersøkelsen, nemlig at noe av det pasientene syntes var viktigst i forholdet til legen og det de var mest fornøyd med, var hans eller hennes evne til å vise medfølelse, tillit og forståelse. De humanistiske verdier, ble rangert som viktigere enn tilgjengelighet, hvor mye tid pasientene fikk hos legen og behandlingsrepertoaret.

  Resultatene av studien ble presentert da World Medical Association (WMA) avviklet generalforsamling i Helsinki, 10  – 14. september.

  En nærmere presentasjon av undersøkelsen er tilgjengelig på: www.wma.net/e/press/2003_15.htm

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media