Artikkel

Har du lest?

 1. Hva er tema for Anders Taraldsets faste spalte Legefakta i Tidsskriftets nr. 15–18/2003?

 2. Hva heter presidenten i Verdens legeforening (WMA)?

 3. I hvilken sammenheng er vedkommende sitert i dette nummer?

 4. Hva er tema for Eline Thorleifsson og Reidun Førdes kronikk?

 5. Hvor mange norske institusjoner har etablert den type organ de drøfter?

 6. Hvem er portrettintervjuet i dette nummer?

 7. Hvilke organisasjoner er det allmennlege John Lockhart samler inn penger til?

 8. Hvem har mottatt Anders Jahres medisinske priser 2003?

 9. Hvilken nasjonalitet og stilling har hovedprisvinneren?

 10. Hvilken sykdom er det Astrid K. Wahl, Eva Gjengedal, Jorunn Homme og Berit Rokne Hanestad beskriver fra et pasientperspektiv?

Svar:

 1. Medisinstudenter i inn- og utland.

 2. Kati Myllymäki.

 3. Den 12. verdenskonferansen om tobakk i Helsinki, Finland.

 4. Kliniske etikkomiteer ved norske sykehus.           

 5. Per 1.1. 2003 har 20 sykehus etablert, eller er i ferd med å etablere, kliniske etikkomiteer. Noen få helseforetak har én felles komité for flere sykehus.

 6. Ottar Grimstad.         

 7. Kirkens Nødhjelp og Frelsesarmeen.

 8. Terje Lømo, Anu Soumalainen-Wartiovaara og Johan Ericson.

 9. Terje Lømo, som er tildelt Anders Jahres store medisinske pris 2003, er norsk hjerneforsker og professor ved Universitetet i Oslo.

 10. Cystisk fibrose.

Anbefalte artikler