Vaginalfødsel eller keisersnitt ved seteleie?

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Keisersnitt bør velges hvis barnet ligger i seteleie, er konklusjonen i en internasjonal multisenterstudie. I Norge tilrås fortsatt vaginal fødsel dersom den skjer til termin.

  Norsk gynekologisk forening oppfordrer til at SMM-rapportens konklusjon følges. Illustrasjonsfoto
  Norsk gynekologisk forening oppfordrer til at SMM-rapportens konklusjon følges. Illustrasjonsfoto

  Studien, som tar for seg forløsning av kvinner med barn i seteleie til termin, ble publisert høsten 2000.

  Som en direkte oppfølging av studien tok Norsk gynekologisk forening umiddelbart initiativet til en bred gjennomgang av det faglige grunnlaget for forløsning av seteleier i samarbeid med Senter for medisinsk metodevurdering (SMM). Arbeidet resulterte i en rapport utarbeidet av en ekspertgruppe. Ekspertgruppens konklusjon er: «Vaginal setefødsel til termin kan fortsatt tilrås forutsatt en god seleksjonsprosess, nøye fødselsovervåking og tilstedeværelse av kvalifisert fødselshjelper» (se også SMMs nettside: www.sintef.no/smm).

  – Vi slutter oss til konklusjonen i rapporten som er i overensstemmelse med den praksis vi har i dag, sier Oddvar Sviggum, leder av Norsk gynekologisk forening.

  – Rapporten peker på sentrale spørsmål i tolkingen av randomiserte studier av komplekse kliniske prosedyrer, som forløsning av seteleier. Særlig understrekes problemet med overførbarheten av konklusjonen til norske forhold. Norsk gynekologisk forening oppfordrer kolleger, avdelingssjefer og helsemyndigheter til å legge SMM-rapporten til grunn for norsk praksis på dette området, sier Sviggum.

  Legeforeningens Veileder i fødselshjelp vil bli revidert i lys av rapportens konklusjoner.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20552

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media