()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Har du lest?

  Har du lest?

  1. Ifølge Berit Olsens artikkel; opptil hvor stor er ulikheten i forventet levealder mellom ulike fylker i Den russiske føderasjonen?

  2. Hva fremholdes som årsaker til at den forventede levealder har sunket i Russland i 1990-årene?

  3. Hvilke komplikasjoner kan høye doser av legemidlet flukonazol få ved behandling av gravide kvinner?

  4. Hva regnes som høye doser av flukonazol?

  5. Hva står forkortelsen SMM for?

  6. Ifølge kronikken signert Berit Mørland; hvor mange tidsskrifter og websider finnes det om medisin og helse?

  7. Hva bør være førstevalgs medikament ved hypertensjonsbehandling, ifølge Atle Fretheims kommentar?

  8. Hvilken studie fremhever Fretheim som viktigst for denne konklusjonen?

  9. Hvilket fagområde blir denne gang presentert i Tidsskriftets serie om spesialforeninger, og hvor mange medlemmer har foreningen?

  10. Hvilken utdanningsinstitusjon ble nylig godkjent i henhold til spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering?

  Svar:

  Svar:

  1. 15 år.

  2. Økt alkoholkonsum, hjerte- og karsykdommer, ulykker, drap og selvmord.

  3. Kranofaciale-, skjelett- og hjertemisdannelser hos fosteret tilsvarende karakteristika som ved Antley-Bixlers syndrom.

  4. Daglige doser på 400 mg eller mer.

  5. Senter for medisinsk metodevurdering.

  6. Over 20 000 medisin- og helsetidsskrift, som publiserer over 2 millioner artikler hvert år, samt nærmere 20 000 helserelaterte websider.

  7. Tiazider.

  8. ALLHAT-studien (The Antihypertensive and lipidlowering treatment to prevent heart attack trial), med et utvalg på 42 000 pasienter.

  9. Norsk endokrinologisk forening, som teller 250 medlemmer (per 20.2. 2003)

  10. Opptreningssenteret Jeløy kurbad ble godkjent for perioden 25.2. 2003 – 25.2. 2005.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media