Leger i Norge

Artikkel

Pål Dag Line, Oslo.«Grovt sett deles jobben vår i to. Derfor er vi alltid to team. Det ene teamet er ute og henter organer. Det andre teamet står klar til å operere organet inn når det første teamet kommer tilbake. Jeg har vel vært på alle sykehusene i landet. Det blir noen timer i fly.» 8.12. 2002.Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler