()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi er en harmonisk og fin forening, har ingen store konflikter innad og en brukbar rekruttering, sier Rolf Jorde, leder for landets 250 endokrinologer.

  Styret fra venstre Rolf Jorde, Ragnar Joakimsen og Johan Sundsfjord
  Styret fra venstre Rolf Jorde, Ragnar Joakimsen og Johan Sundsfjord

  – Vi føler oss rimelig vel med situasjonen. Til tross for at endokrinologi er en av de mindre grenspesialitetene, er rekrutteringen på tre til fire nye leger årlig. Endokrinologi er et nokså typisk forskningsfag, og det foregår mye forskning ved alle universitetssykehusene. Men selv om vi er tilfreds med tilgangen på nye endokrinologer, er vi naturlig nok også interessert i at det skal bli flest mulig stillinger, sier Jorde.

  Mange kronikere

  Mange kronikere

  – Noe som er særpreget for vårt fag, er at man kan drive utstrakt poliklinisk virksomhet. Det er derfor et større behov for poliklinikkplasser enn sengeposter ved sykehusene, sier han.

  Endokrinologene er tilknyttet sengeposter, men driver svært ofte poliklinikker ved sykehusene.

  – Mange av våre pasienter er kronisk syke. De lider bl.a. av hypofysesykdommer, diabetes og beinskjørhet. Den store økningen i pasienter med type 2-diabetes innebærer også en utfordring for vår faggruppe. I dag har ca. 2,5 % av alle nordmenn sukkersyke, hvorav 2 % av type 2.

  Ingen kampsaker

  Ingen kampsaker

  Hver vår og høst arrangerer foreningen møter for foreningens medlemmer i den hensikt å samle norske endokrinologer til faglig og sosialt samvær.

  – Møtene er meget gode og har en svært viktig funksjon i å holde miljøet i Norge samlet, sier Jorde. Vår- og vintermøtet er lagt til månedsskiftet februar/mars. Høstmøtet arrangeres i samarbeid med Norsk indremedisinsk forening.

  – Møtene godkjennes som kurs og det tas opp ulike temaer som gjelder våre pasientgrupper, som for eksempel bruk av østrogen til kvinner. Siden vi er relativt få, så har vi også et veldig godt miljø og alle kjenner alle. Vi har relativt god oppslutning om møtene våre og forsøker også å unngå å legge disse slik at de konkurrerer med de internasjonale møtene, sier Rolf Jorde.

  – Først og fremst legges det opp til at det skal være nasjonale møter for foreningens medlemmer, legger han til.

  Skandinavisk samarbeid

  Skandinavisk samarbeid

  14. – 20. mars ble det femtende Consul-kurset for endokrinologikandidater i Norden arrangert i Tromsø. Kurset er obligatorisk for utdanningskandidater i endokrinologi, men kan også søkes av ferdige spesialister i indremedisin.

  – Consul-kurset går på rundgang mellom de tre skandinaviske land og arrangeres hvert tredje år i Norge. Utdanningskandidatene må ha tre slike kurs, og vi har som følge av dette et godt samarbeid på utdanningssiden med foreningene i Sverige og Danmark, sier Jorde.

  – Vi får dessverre ingen økonomisk støtte fra Legeforeningen til å arrangere slike skandinaviske kurs, noe vi beklager sterkt. Vi må derfor skaffe midler på annen måte, blant annet gjennom utstillinger, sier han.

  Tradisjonelt har styrevervene gått på rundgang mellom universitetssykehusene. Det nåværende styret er et rent Tromsø-styre.

  – Dette har vi sett på som en fornuftig løsning, både faglig og økonomisk, sier Jorde.

  Norsk endokrinologisk forening har egen hjemmeside på Internett: www.endokrinologi.no

  Fakta
  • Norsk endokrinologisk forening

  • Stiftet: 1949

  • Styret (2002 – 2003):

   Rolf Jorde, leder, Ragnar Joakimsen og Johan Sundsfjord

  • Antall medlemmer: 250 (per 20.2. 2003)

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media