Leger i Norge

Artikkel

Kai Rabben, Egil Ruud, Jørgen Diderichsen, Ski kommune.Sjeldne syndromer er deres spesialfelt innen barnemedisinen. På Frambu deler de sine arbeidsdager med hele staben og med hele familien til de som trenger deres kompetanse. 21.1. 2003.Foto Terje Nygaard og Tori Flaatten Halvorsen

Anbefalte artikler