Reiseforsikring og sykmeldinger ved avbestilling av reise

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Kriteriene for bruk av reiseforsikring er at det er oppstått plutselig og alvorlig sykdom i tidsrommet etter bestilling og før avreise. Erfaringene fra Gulfkrigen i 1991 viste at det var en oppblomstring av antallet legeerklæringer som ikke tilfredsstilte ovennevnte kriterier.

Som følge av konfliktsituasjonen i Midt-Østen har Reisebransjeseksjonen i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) henvendt seg til Legeforeningen for å gjøre oppmerksom på at dersom en slik situasjon skulle oppstå, så skal forsikringsselskapets/reisearrangørens egen lege kunne kontakte legen som har utferdiget erklæringen for å få bekreftet diagnosen – selvfølgelig under den taushetsplikt som gjelder for begge leger.

Det er utarbeidet et eget skjema til slikt bruk. Se: www.legeforeningen.no/index.db2?id=17&PHPSESSID­e0284eb448d97fb47aab9566ec0d1344#Reise

Anbefalte artikler