Opphør av godkjenning som utdanningsinstitusjon

Artikkel

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling vedtatt følgende:

Sykehuset Østfold, Sarpsborg, medisinsk avdeling, opphører som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i indremedisin, gruppe II.

Vedtaket gjelder fra 8.1. 2003.

Sykehuset Østfold, Askim, medisinsk avdeling, opphører som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i indremedisin, gruppe II.

Vedtaket gjelder fra 8.1. 2003.

Florø sjukehus, kirurgisk avdeling, opphører som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i generell kirurgi, gruppe II.

Vedtaket gjelder fra 13.1. 2003.

Sykehuset i Vestfold, Sandefjord, medisinsk avdeling, opphører som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i indremedisin, gruppe II.

Vedtaket gjelder fra 13.1. 2003.

Larvik sykehus, røntgenavdelingen, opphører som utdanningsinstitusjon i relasjon til spesialistreglene i radiologi, gruppe II.

Vedtaket gjelder fra 13.1. 2003.

Anbefalte artikler