Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt følgende:

Odda Sjukehus, medisinsk avdeling, godkjennes som utdanningsinstitusjon i indremedisin, gruppe II. Tjenesten teller med inntil ett år av spesialistutdanningen i indremedisin.

DPS Indre Østfold (Distriktspsykiatrisk senter) gis permanent godkjenning som utdanningsinstitusjon i psykiatri. Tjenesten teller med inntil ett år av spesialistutdanningen i psykiatri.

Anbefalte artikler