Barnekirurgi – en truet spesialitet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Barnekirurgi har vært egen spesialitet siden 1963,og er den eldste kirurgiske spesialiteten i Norge. Likevel er Norsk barnekirurgisk forening en av Lege”foreningens minste spesialforeninger, med sine 30 medlemmer.

Borger Loe har ledet Norsk barnekirurgisk forening siden 2001.

Spesialiteten omfatter behandlingen av medfødte og ervervede tilstander først og fremst i brysthulen, med unntak av hjertet, i buken og i urinveiene. Videre omfatter den behandlingen av visse svulster hos barn.

Får støtte

I fjorårets høringsdokument fra Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, Gjennomgang av spesialitetsstrukturen i kirurgi (1) anbefaler man at barnekirurgi blir nedlagt som spesialitet, og virksomheten foreslås organisert under de forskjellige kirurgiske spesialiteter. Det er nedsatt et hurtigarbeidende utvalg som skal vurdere forslaget (2). Norsk barnekirurgisk forening er representert ved leder av spesialitetskomiteen.

– Det er foreløpig ikke tatt noen endelig avgjørelse, men vi håper og tror at barnekirurgien bevares som egen spesialitet, sier foreningens leder Borger Loe.

– Barnekirurgene har fått god støtte i dette spørsmålet fra de andre kirurgiske spesialitetene, som ser at vi driver faget på en god måte og at de vanskelig kan overta en så godt etablert spesialitet som barnekirurgien er blitt, fremholder han.

Må utenlands

Foreningen har vært opptatt av utdanning og rekruttering i barnekirurgien.

– Annethvert år holdes det i regi av Legeforeningen kurs i barnekirurgi for utdanningskandidater. Det siste kurset ble holdt i november 2002 ved St. Olavs Hospital. De som skal bli barnekirurger, må også få sin utdanning ved å delta på kurs i utlandet, opplyser Borger Loe. – Fagmiljøet her i Skandinavia er begrenset, og det er viktig å ha kontakt med større internasjonale fagmiljøer, legger han til.

Barnekirurgene har et nært samarbeid med pediatere og fostermedisinere. Mange av misdannelsene som barnekirurger behandler, oppdages prenatalt og barnekirurgene har en viktig rolle når det gjelder prenatal informasjon og ved perinatal medisinsk behandling.

Samlet på få enheter

Det er 17 barnekirurgiske årsverk som fordeles på de tre barnekirurgiske avdelingene ved Rikshospitalet, St. Olavs Hospital og Ullevål universitetssykehus. Ved Ullevål er det fire spesialister og en utdanningskandidat i barnekirurgi, Rikshospitalet har fem spesialister og tre utdanningskandidater og St. Olavs Hospital har tre spesialister og en utdanningskandidat. Det er 12 spesialister og fem utdanningskandidater som arbeider ved tre barnekirurgiske avdelinger.

Borger Loe ved St. Olavs Hospital har vært foreningens leder siden høsten 2001. Foreningen møtes en gang årlig under kirurgisk høstmøte. Da avholdes generalforsamling, årsmøte og et faglig møte. – Medlemmene kjenner hverandre godt, og dette fører til et godt samarbeid og et hyggelig miljø innad i foreningen, sier Loe.

Anbefalte artikler