Artikkel

Har du lest?

 1. Hva slags undersøkelser fant Eli Sørensen at det var flest og færrest av i litteraturen om søvnens betydning for barns og ungdoms emosjonelle og atferdsmessige utvikling?

 2. Ifølge en studie publisert i Science i 1966: Hvor mye REM-liknende søvn har fullbårne barn?

 3. Hva mener Kjell Conradi at uttrykket «fem ganger større enn» betyr i norsk språk?

 4. Hvilken formulering mener Norsk språkråd er å foretrekke i den problemstillingen Brummundal-legen reiser i sitt brev til redaktøren?

 5. Hva er Bjørn Alterhaugs instrument? Hvilket forskningsprosjekt ledet han, og som involverte Det medisinske fakultet i hjembyen?

 6. Hvilken stilling tiltrådte Einar Hannisdal ved årsskiftet?

 7. Hva var forventet levealder i Zimbabwe i perioden 1999–2000, ifølge figur 1 i Petter Jensen Gjersviks artikkel?

 8. Hva er materiale og metode i Egil Nordlies temaartikkel om konsekvenser alkoholmisbruk har for familiemedlemmer?

 9. I diskusjonsdelen viser forfatteren til hva man ofte kan observere hos barn fra hjem med alkoholproblemer. Hva er Nordlies referanse?

Svar:

 1. Flest tverrsnittundersøkelser, kun én metanaalyse.

 2. 50 %.

 3. Seks ganger så stor, dvs. en økning på 500 %.

 4. Conradis påpekte regnemåte bør brukes for å unngå tvil om presist meningsinnhold, se Språkspalten.

 5. Kontrabass. Improvisasjon i tverrfaglig lys, i regi av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

 6. Hannisdal er fagdirektør i Helse Nord RHF.

 7. 43 år.

 8. Han presenterer en oversikt over somatoforme symptomer hos 273 voksne familiemedlemmer som mottok behandling ved Borgestadklinikken i Skien 1987–91 og 1993–97.

 9. Hansen F, red. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1994.

 10. Den almindelige danske lægeforening

Anbefalte artikler