Artikkel

Har du lest?

 1. Hva er tittel og målgruppe for boken Anita Skafjeld har vært redaktør for, og hvem har anmeldt den?

 2. Hvilke forkortinger er benyttet om bruk av angioplastikk ved primærbehandling av akutt hjerteinfarkt, og hvilken skrivemåte anbefales i Språkspalten?

 3. Hvem utførte verdens første hjerteoperasjon, hvor og hvilket år?

 4. Hvor mange hjerteoperasjoner per år blir utført i Norge i dag?

 5. Hva er navn, tittel og arbeidssted for gjesteskribenten i dette nummer?

 6. Hva er tema for Eivind Meland og Frode Thuens kronikk?

 7. Hvor mange barnefordelingssaker bringes inn for norske domstoler hvert år?

 8. Hvem mener Olaf Aasland er å betrakte som «en av våre mest garvete alkoholforskere»?

 9. Hvilken gruppe i befolkningen mener vedkommende at politiske tiltak bør rettes inn mot, og hvorfor?

 10. Hvem bruker denne logoen?

Svar:

 1. Diabetes. Grunnbok for sykepleiere og annet helsepersonell. Anmeldt av Jak Jervell.

 2. Siden 1999 har PCI overtatt etter PTCA, men i Tidsskriftet er man restriktiv med forkortinger og foretrekker at uttrykket perkutan koronar intervensjon blir brukt.

 3. Reservelege Axel Hermansen Cappelen, Rikshospitalet, 1895.

 4. Om lag 5 000.

 5. Sissel Benneche Osvold, journalist i Dagbladet.

 6. Forfatterne drøfter lojalitetens grenser og legen som pasientens advokat.

 7. Mer enn 1 000, ifølge kronikkforfatterne.

 8. Robin Room.

 9. Room mener vi særlig bør henvende oss til de unge, og se på hvordan de sosialiseres inn i de voksnes rekker.

 10. Helse Nord RHF.

Anbefalte artikler