Minneord

Per Siewers, Elling Alvik Om forfatteren
Artikkel

Vår inspirerende og avholdte sjef gjennom mange år Rolf Hagen, døde 9.5. 2002, 76 år gammel. Et av de største eiketrærne innen ortopedisk kirurgi er falt.

Etter en variert utdanning i generell og ortopedisk kirurgi ble Rolf Hagen ansatt som assisterende overlege ved Martina Hansens Hospital i 1968, i 1980 som administrerende overlege og fungerte i stillingen til han gikk av 70 år gammel.

Han var formann i Norsk ortopedisk forening 1970

Fra naturens hånd var Rolf rikt utstyrt med talenter og var i yngre år en ivrig fotballspiller og skiløper. Han var en dyktig pianist i et lite jazzorkester og ble begunstiget med et intelligent hode. Han var oratorisk begavet, en glimrende taler og eminent foredragsholder. Han produserte en rekke faglige artikler, og mange ble veiledet på en mønstergyldig måte. Gjennom et langt liv holdt han seg faglig oppdatert gjennom litteraturstudier og studiereiser. Vi lærte ham å kjenne som en glimrende kirurg og en stor læremester, svært kunnskapsrik og med en eksepsjonell hukommelse. Han var åpen for nye veier innen ortopedisk kirurgi, protesekirurgi i begynnelsen av 1970-årene, artroskopisk kirurgi, ryggkirurgi, revmakirurgi og såkalt dagkirurgi. Gjennom en lang karriere som allsidig kliniker utviklet han solid dømmekraft som vi kunne øse av.

Administrasjon tok stadig mer av hans tid, men han var ikke vanskelig å be hvis vi hadde et stort, vanskelig og risikofylt inngrep. Han loset oss gjennom uten store fakter, men med aktiv assistanse og en lett brumming som tegn på at progresjonen i operasjonen var godkjent.

Det var ingen tvil om hvem som var sjef. Samtidig var han en god venn med masse humor og en svært sosial person. Han var markant, svært direkte, var vaktbikkje, tilstedeværende, aktiv og med detaljkunnskap om hele organisasjonen og alle ansatte.

Tidlig hadde Rolf klare vyer om hvordan ortopedisk kirurgi organisatorisk og samfunnstjenlig måtte utvikles for å gi bedre utnyttelse av ressurser og større pasienttilfredshet. I hans sjefstid forekom ikke budsjettoverskridelser. Han samarbeidet nært med Rikshospitalet, Det Norske Radiumhospital og Bærum sykehus og var pådriver for spesialisering og skjerming av virksomheter for å bedre kvalitet og øke volumproduksjon.

Fra et nedleggingstruet og nedslitt lite sykehus utviklet han Martina Hansens Hospital til å bli et spesialsykehus med nisjefunksjon og mengdeproduksjon. Intet annet sykehus i Norge har hatt så høy produksjon av leddproteser. Det er hans ære at hospitalet i dag er en avansert institusjon i ortopedi, revmatologi og revmakirurgi. Dette ble hans livsverk. Mange har mye å takke Rolf for, og mye smerte har han lindret.

Rolf var en god og trofast ektemann i et langt og godt ekteskap med sin kjære Liv. Fire sønner, svigerdøtre og mange barnebarn. Han var et naturlig samlingspunkt i et stort familienettverk, hvor hytta i Vinje hadde en sentral plass.

Vi er svært takknemlige over å ha arbeidet sammen med ham i mange år. Rolf Hagen har satt varige spor.

Anbefalte artikler