Leger i Norge

Terje Nygaard, Tori Flaatten Halvorsen Om forfatterne
Artikkel

Forsidefoto T. Nygaard, T. Flatten Halvorsen

Leserne av Tidsskriftet bor overalt i landet. Nesten ethvert postbud kjenner bladet. På plastomslaget står det dr.med., stud.med., ass.lege, overlege eller andre yrkestitler. Men uansett lege.

Vi – en fotograf og en lege – har startet et prosjekt der vi ønsker å finne ut hvem som faktisk er der ute i denne legeverdenen. Vi vil ikke bruke mange ord, men fremstille legen der han eller hun var, slik vi så dem. I legens omgivelser – i et enkelt fotografi i sort og hvitt. Vi forteller når det ble tatt og skriver noen setninger om hva som skjedde akkurat da. Ikke mer – nettopp fordi vi håper at mange av Tidsskriftets lesere vil kjenne personene eller kjenne seg igjen i den situasjonen legen er i på bildet. Alle leger valgte samme studium, men i løpet av utdanningen og tiden etterpå har de gått forskjellige veier. Det ønsker vi å få frem visuelt.

I hvert nummer av Tidsskriftet vil vi presentere et nytt bilde. Har noen av leserne kommentarer eller tips til prosjektet, ønsker vi å høre fra dere.

Anbefalte artikler