Skal utarbeide kvalitetsstandard for turnustjenesten

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Turnusrådet har hatt et travelt år. I det siste møtet i desember 2002 var hovedsaken det pågående arbeidet i Sosial- og helsedirektoratet for å gjennomgå turnustjenesten.

Turnusrådet 2002–03: Jo-Endre Midtbu, Bjørn Ove Kvavik, Åse Brinchmann-Hansen, leder Erik Høiskar, Ragnhild Øydna Støen, Kristin I. Aase, nestleder Olav Thorsen, Per Omvik, Vegard Vige og Per-Henrik Randsborg. Foto L.B. Johannessen

Det er satt ned en arbeidsgruppe i Sosial- og helsedirektoratet som skal vurdere og evaluere alle sider ved turnustjenesten. Legeforeningen har fire representanter i gruppen.

En av arbeidsgruppens oppgaver er å kartlegge situasjonen for turnuslegene, turnusstedene og veilederne – både hvordan innholdet i tjenesten er, hvordan den skal organiseres og hvordan man ønsker den skal være i fremtiden. Den store utfordringen er hva man skal spørre om, hvordan man skal spørre og hvem man skal spørre for å få et best mulig bilde av situasjonen.

Definere minstekrav

Legeforeningen flagger sterkt nødvendigheten av en kvalitativt god tjeneste. Som en av oppgavene for arbeidsgruppen, har Legeforeningen fått i oppgave å utarbeide en kvalitetsstandard for turnustjenesten. Denne skal definere minstekrav og kommer til å bli sentral i en fortløpende evaluering av tjenesten. Arbeidet er godt i gang, og intensjonen er å få gjort så mye som mulig innenfor en relativt kort tidsramme.

– På grunn av flere store saker som krever sin løsning, kan møtefrekvensen bli høy også de neste årene, sier Åse Brinchmann-Hansen, Legeforeningens representant i rådet.

Anbefalte artikler