Artikkel

Medlemmer av Norsk medisinstudentforening (Nmf) og medisinstudenter totalt etter universitet og studieland per 5.12. 2002.

Nmf- medlem

Tidl. Nmf-medl.¹

Totalt

Prosent Nmf-medl.

Univ. i Oslo

875

99

1 129

78

Univ. i Bergen

800

80

908

88

NTNU Trondheim

469

34

572

82

Univ. i Tromsø

395

49

512

77

Norge totalt

2 539

262

3 121

81

Ungarn

233

46

474

49

Polen

220

33

379

58

Tyskland

239

20

318

75

Danmark

86

19

206

42

Irland

90

10

140

64

Australia

33

6

84

39

Storbritannia

38

6

65

58

Tsjekkia

46

5

62

74

Sverige

13

22

62

21

Nederland

28

2

42

67

Slovakia

0

0

14

0

Malta

8

1

12

67

USA

0

1

5

0

Østerrike

5

1

5

100

Belize

0

0

4

0

Jugoslavia

0

0

4

0

Italia

2

1

3

60

Spania

0

1

3

0

Ukraina

0

0

3

0

Pakistan

0

0

3

0

Bosnia-Hercegovina

1

0

2

50

Bolivia

0

0

2

0

Cuba

0

0

2

0

Island

0

0

2

0

Belgia

0

0

2

0

Frankrike

0

1

2

0

Sveits

0

0

1

0

Nigeria

0

0

1

0

Chile

0

0

1

0

Filippinene

0

0

1

0

India

0

0

1

0

Peru

0

0

1

0

Romania

0

0

1

0

Utlandet totalt

1 042

177

1 907

55

Totalt

3 581

439

5 028

71

[i]

[i] 1) Utmeldte av Nmf som fortsatt er medisinstudenter. Kilder: Legeforeningens medlemsregister (Nmf-medlemmer), de medisinske fakultetene (medisinstudenter i Norge per april 2002) og Statens lånekasse for utdanning (foreløpige tall per 1.11. 2002 for medisinstudenter i utlandet i studieåret 2002–03 med støtte fra Lånekassen, unntatt tallene for Tyskland, Sverige, Østerrike, Frankrike og Island, som er de endelige tallene for studieåret 2001–02, fordi disse ansees som mest representative for disse landene). Se også Internett: http://www.legeforeningen.no/index.db2?id=18#medisinstudenter

Anbefalte artikler