Eldre lægers forening – ingen pensjonistforening

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Eldre lægers forening er stiftet fordi medlemmene har vært gjennom det samme livsløpet og er knyttet sammen gjennom yrkesfellesskapet.

  Styret med varamenn (f.v.): Finn Magnussen, Julie Skjæraasen, Helene Pande, Bjarne Waaler, Sjur Børve. Eystein Buaas og Dag…
  Styret med varamenn (f.v.): Finn Magnussen, Julie Skjæraasen, Helene Pande, Bjarne Waaler, Sjur Børve. Eystein Buaas og Dag Skyberg var ikke til stede. Foto L.B. Johannessen

  Det sier foreningens leder Bjarne Waaler og presiserer at foreningen ikke er noen pensjonistforening.

  – Vi er fornøyd med at vi har med i statuttene at vi skal drive faglig oppdatering. Dette skjer på de årlige møtene som arrangeres høst og vår. Møtene fungerer godt både faglig og sosialt og samler mange medlemmer. På høstmøtet 2002 deltok 130 leger. Medlemmene er veldig interessert i å høre om fremskrittene i medisinen og vi legger derfor vekt på å hente frem temaer i tiden. Vi har et usedvanlig lydhørt publikum, sier Bjarne Waaler. Tema for møtene velges ut av en egen programkomité mens styret har den endelige avgjørelsen.

  Alderen avskilter legene

  Alderen avskilter legene

  – En av våre viktigste oppgaver, er å ta vare på de eldre legene, både når det gjelder lisens og praktisering, sier Waaler (1). – Statens lisenskontor opererer med håpløst restriktive forskrifter og vi har arbeidet intenst med å oppheve bestemmelsen i helsepersonelloven om at leger mister lisensen ved 75 år. Det ser dessverre ikke ut til at vi klarer å endre lovteksten, men vi har samarbeidet aktivt med Legeforeningen for å få endret forskriften for leger slik at de legene som ønsker det, fortsatt kan utøve yrket, sier Waaler.

  – Det er bare i Norge og i Luxemburg at man «avskilter leger», sier Waaler. – Gjennom denne ordningene fratas legene en del av legitimiteten. Mange gamle leger kan fortsatt praktisere og vi vet at gamle leger har lettere for å ha kontakt med gamle pasienter. Mange eldre leger er da også tilsynsleger ved sykehjem. Vi er også glad for at Norsk pensjonistforbund har gitt oss sterk støtte i denne saken, sier han.

  Bjarne Waaler er en svært aktiv representant for legestanden. Han har sittet i styret i foreningen i mange år og er inne i sin andre periode som leder. I en alder av 77 år sitter han også som medlem av styret i Helse Øst RHF.

  – Min oppgave i Helse Øst er å ivareta de gamles interesser og være et nyttig bånd til det å ivareta eldres situasjon, sier han.

  Fakta

  Eldre lægers forening

  • Stiftet 1988

  • 455 medlemmer

  • Nedre aldersgrense er 65 år

  • Styret 2002–03: Bjarne Waaler, Sjur Børve, Julie Skjæraasen, Helene Pande, Eystein Buaas, Varamedlemmer: Finn Magnussen, og Dag Skyberg.

  • Formål: Å arbeide for eldre legers allmenne interesser, og spesielt for faglig oppdatering av eldre leger, aldersgrensebestemmelse for leger, deltakelse i råd og utvalg, både i Den norske lægeforening og i det offentlige liv, avtale med kommuner/fylkeskommuner etter fylte 70 år, eldre legers lisens, boligforhold for eldre leger, pleie- og omsorgstiltak for eldre leger, trivselstiltak for eldre leger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media