Leger på langs og tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@uus.no

Norsk har få ord, men mange betydninger av hvert ord. Ofte er en av betydningene litt på kanten. Ikke alltid har man full oversikt over tolkingsmulighetene idet man slipper tungen fri.

Anbefalte artikler