Nytt gjennombruddsprosjekt i psykiatri

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Alvorlige stemningslidelser er tema for Legeforeningens annet gjennombruddsprosjekt i psykiatri.

  Artikkel

  I oktober møttes rundt 100 representanter for 22 forskjellige arbeidsgrupper fra psykiatriske klinikker, avdelinger og distriktspsykiatriske sentre samt to med privat psykologpraksis til den første samlingen i gjennombruddsprosjektet psykiatri II. Prosjektet, som har en økonomisk ramme på om lag 1 million kroner, er medfinansiert av Helsedepartementet og avsluttes i Tromsø i juni.

  Prosjektet ledes av en tverrfaglig ekspertgruppe på ti personer bestående av psykiatere, sykepleiere, psykologer og en samfunnsmedisiner/allmennpraktiker. Det er også opprettet et tverrfaglig veilederkorps på 15 personer med overlege Juan Robbie Mathisen som koordinator.

  – Vi er glade og forventningsfulle når vi nå står i startfasen av prosjektet, sier leder for ekspertgruppen, Gerd-Ragna Bloch Thorsen – Alvorlige stemningslidelser er et omfattende helseproblem som rammer veldig mange personer. Mye kunnskap blir ikke anvendt og vi tror det er et stort forbedringspotensial, sier hun.

  Hva er spesielt med gjennombruddskonseptet?

  Hva er spesielt med gjennombruddskonseptet?

  Gjennombruddskonseptet er basert på å skape et miljø der endring kan finne sted. – Det er både banalt og spesielt på samme tid, sier veilederkoordinator Juan Robbie Mathisen. – Det banale består i velkjente faktorer som vi fra gammelt av vet fremmer arbeidsinnsats, entusiasme og effektivitet når det gjelder å løse et problem. Det spesielle er at disse faktorene er bygd inn i en strukturert, fastlagt ramme, hvor hver ting kommer på rett plass og til rett tid.

  Betydelig egeninnsats

  Betydelig egeninnsats

  – Deltakelse i gjennombruddsprosjektet krever betydelig egeninnsats. Arbeidsgruppene må være innstilt på å sette av tid og ressurser og følge en del spilleregler, rutiner og systemer som blir akseptert og fulgt. Dette betyr ikke at alle skal tenke likt og nå de samme mål, sier Mathisen.

  Selv om det er blitt valgt ett arbeidsfelt, nemlig alvorlige stemningslidelser, har det psykiatriske fagmiljøet, representert ved ekspertgruppen satt opp et overordnet mål som er å gi et bedre behandlingstilbud til denne store pasientgruppen. Et slikt mål kan nås på mange ulike måter og det er arbeidsgruppens privilegium å definere hva som er forbedringspotensialet innenfor den avdelingen de representerer. Ekspertgruppen håper at deltakerne får et genuint eierforhold til problemet, endringsarbeidet, målingene og sluttproduktet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media