Mentorordning for medisinstudentene i Oslo

Marit Tveito Om forfatteren
Artikkel

Morten Rønning

Ewa Ness

I næringslivet finnes det ulike mentorordninger der mange får hjelp til karrierebygging og lederutvikling. Teologistudentene får en erfaren mentor når de skal ut i praksis og nå inviteres medisinstudentene til å delta i mentorgrupper. Foreløpig er det bare i Oslo at man har satt i gang et slikt prosjekt.

Fungerer i Göteborg

Mentorordningen er kommet i stand etter initiativ fra studiedekan Borghild Roald ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Oslo legeforening og Norsk medisinstudentforening i Oslo har tatt på seg å organisere tilbudet.

– Ideen fikk jeg da jeg leste om mentorordningen for medisinstudenter i Göteborg, sier Roald. Hun tenker seg at slike grupper kan motivere og inspirere studentene til å lage nye nettverk. Gruppen skal møtes minst en gang i semesteret og de kan selv bestemme hvilken form møtene skal ha.

– Tilbudet skal ha en annen dimensjon enn det faglige, et forum der man kan diskutere det studentene synes er viktig. For studentene er det et tilbud om en personlig kontakt over lengre tid som er forpliktende for begge parter, sier hun.

Medisinstudent Morten Rønning har jobbet spesielt med å få i gang mentorordningen gjennom Norsk medisinstudentforening.

– Ordningen blir et viktig supplement til studiet. Ved å knytte kontakter på tvers av kullene kan vi dra nytte av hverandres erfaringer. Det er ikke alle opplevelser man har lyst til å diskutere med venner og familie, sier han.

– Vi kan også diskutere etiske problemstillinger som i liten grad tas opp i studiet. En mentor kan være en tydeligere rollemodell enn leger vi møter ved sykehuset kan være. Tidspress og store grupper gir liten mulighet for sykehuslegene til å følge opp studentene, mener Rønning.

Forebygge utbrenthet

– Jeg stiller som mentor først og fremst fordi jeg husker behovet fra min egen studietid, sier psykiater Ewa Ness.

– Jeg er opptatt av legerollen og er klar over at vi leger er i en utsatt posisjon for å bli utbrent. Mentorgrupper kan være nyttig for å forebygge slike problemer. Som erfarne leger har vi noe å bidra med overfor studentene. Ved å ha slike grupper kan vi gi noe til kommende kolleger, sier Ness.

Hun kjenner til flere velfungerende mentorordninger, og er ikke tvil om at ordningen vil oppleves nyttig og lærerik både for studenter og mentor.

Anbefalte artikler