Flyleger i ny spesialforening

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Lars Tjensvoll

– Vi håper vi får mye positivt ut av medlemskapet, sier styreleder Lars Tjensvoll, som er glad for at de er tatt opp som egen spesialforening i Legeforeningen.

– Bakgrunnen for at vi søkte om medlemskap, var et ønske om å formalisere kravene til det faglige, samtidig som vi ønsker å bli trukket mer med. Vi er opptatt av å få medlemmene til å forstå hvor viktig jobb de gjør og håper at medlemskapet vil bidra til å øke motivasjonen hos medlemmene, sier Tjensvoll som også håper å få i gang et nordisk samarbeid.

Faglighet

Lars Tjensvoll har vært medlem av styret siden 1994 og leder de siste to år. Han forteller at Norsk flymedisinsk forening har vært en sentral aktør i den faglige utviklingen innenfor flymedisin ved bl.a. å ha hovedan-svar for etterutdanningskurset i flymedisin i samarbeid med Luftfartstilsynet og Flymedisinsk institutt. Foreningen har arrangert slike kurs siden 1995 og var også ansvarlig for å arrangere den 45. internasjonale fly- og romfartskongressen (ICASM ’97). – Det var et stort løft for en så liten forening som vår, sier Lars Tjensvoll. Økonomisk gav imidlertid kongressen foreningen en god økonomisk basis.

Norsk flymedisinsk forening ble stiftet 4.9. 1986 og har nærmere 200 medlemmer. De fleste medlemmene er offentlig oppnevnte flyleger som også er JAA-godkjente (dvs. en europeisk, felles godkjenning for flyleger). Flyleger jobber på vegne av staten ved Luftfartstilsynet og utsteder bl.a. attester til trafikkflygere og privatflygere, kabinpersonell og teknisk personell. Alle flyleger må ha autorisasjon med resertifisering.

Foreningen utgir et eget fagblad, Flyvebladet , som utkommer tre ganger årlig. Styret er nå i ferd med å endre fagbladet slik at det blir et mer faglig diskusjonsforum.

Styret i Norsk flymedisinsk forening består av Lars Tjensvoll, Fornebu helsesenter, leder, Anne Margrete Birkeland, SAS–Norge og Svein Øyvind Nondal, Flymedisinsk institutt.

Anbefalte artikler