Smågrupper i etterutdanningen i allmennmedisin

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sverre Lundevall er en av koordinatorene for smågruppene. Kjersti Ekstrøm er ansvarlig for å registrere dem. Bente Aschim var ikke til stede. Foto L.B. Johannessen

Det er spesielt for Norge at det kreves en resertifisering av allmennpraktikere etter fem år. – Fra 1.1. 2003 må alle som skal fornye spesialiteten i allmennmedisin delta i smågruppevirksomhet. Fra denne dato er det kun de nye spesialistreglene som gjelder, sier Eli Berg-Hansen i avdeling for spesialistutdanning i Legeforeningen.

For å få godkjent en aktivitet som smågruppe, må gruppen ha minimum tre møter og den enkelte deltaker må være til stede minimum seks timer i løpet av en 12-måneders periode. Hvert møte kan vare fra én til seks timer. En smågruppe bør bestå av minst tre, maksimalt 12 leger, hvorav minst to må være til stede på hvert møte.

Smågruppevirksomheten er obligatorisk med 20 poeng i etterutdanningen, dvs. resertifiseringen. I tillegg kan smågruppevirksomhet gi 130 valgfrie poeng både i videre- og etterutdanningen. Det er lagt opp til en stor grad av valgfrihet når det gjelder valg av tema. Smågruppene danner seg selv og har ingen veileder eller leder. De lager også sitt eget program for møtene. Intensjonen med smågruppevirksomheten er at slike smågrupper skal være lokale og i hovedsak ta opp problemstillinger fra deltakernes kliniske praksis.

De tusen blomster har blomstret

Siden spesialistutdanningen for allmennpraktikere ble etablert i 1985, er veiledningsgruppene etter hvert blitt mer formalisert og strukturert og mange grupper har fortsatt som smågrupper. Bente Aschim og Sverre Lundevall, som er veilederkoordinatorer for smågruppene, er begge medlemmer av samme smågruppe som har eksistert i 11 år. – Vi tror at folk lærer bedre når de er nærmere problemstillingene. I små, trygge grupper kan vi bl.a. løfte frem hverdagens små problemer og være mer åpne, sier Bente Aschim.

Legeforeningen overtok ansvaret for å registrere samtlige smågrupper fra 1.1. 2002. Foreløpig har man ikke noen fullstendig liste over antallet, men registreringen foregår fortløpende. I tillegg til å registrere antall smågrupper skal også temaene som er tatt opp i gruppene, registreres. Temaene blir styrt av den enkelte gruppe sett på bakgrunn av hvilket læringsbehov de har.

Aschim og Lundevall forteller at fremtidige oppgaver vil være å sende ut kursbevis basert på de temaene som gruppene behandler. Inntrykket så langt er at langt flere temaer enn de i utgangspunktet så for seg, er behandlet. Innholdsmessig viser det seg også at temaene i smågruppene er «midt i blinken» for hva spesialitetskomiteen tenkte seg, og at det er veldig relevante problemstillinger som diskuteres i gruppene.

– Det er mange innfallsvinkler til den livslange læringen, men vi har stor tro på at arbeidet i smågruppene gir positive ringvirkninger, sier Aschim og Lundevall.

Uformell og flat struktur

Smågruppene har en flat struktur uten leder. Hver gruppe peker imidlertid ut en sekretær som har ansvaret for å registrere fremmøte og sende inn en oversikt over de temaer som behandles i gruppen. Det planlegges samlinger der sekretærene i gruppene kan møtes slik at de kan få et pedagogisk påfyll.

– Er du uten gruppe og lurer på hvordan du skal få kontakt med én, ta selv initiativ for å etablere en gruppe, sier de to koordinatorene, som oppfordrer den enkelte lege til å snakke med andre leger i samme område.

– Vi ser også at det blir stadig færre solopraktikere, sier de og mener at det derfor vil være relativt enkelt å etablere smågrupper, for eksempel i tilknytning til legesentre og helsesentre. De synes også det blir spennende å se om smågruppene kan bidra til integrering av utenlandske leger. – Vi har dessuten sett at fastlegeordningen fremmer det kollegiale samarbeidet.

Det er utarbeidet en idékatalog for smågruppevirksomhet. Denne katalogen finnes på: www.legeforeningen.no/index.db2?.id=1408

Ingen støtte fra industrien

Alle smågrupper må undertegne på at den farmasøytiske industrien ikke skal involveres i aktiviteten. Sentralstyret vedtok 22.8. 2001 å henvende seg til legemiddelindustrien og be om at firmaene ikke involverer seg i smågruppene som del av allmennmedisinsk videre- og etterutdanning. Smågruppevirksomhet skal være totalt fri for medvirkning for legemiddelindustrien på alle måter for at dette skal kunne telle i videre- og etterutdanningen. Spesialitetskomiteen har besluttet at legemiddelindustrien verken skal gi teknisk bistand eller andre former for samarbeid til kursarrangement i legers videre- og etterutdanning. I brev til legemiddelindustrien har Legeforeningen bedt om at smågruppene får fortsette å være faglig forum for deltakerne i gruppen uten noen form for medvirkning fra legemiddelindustri eller andre firmaer med markedsinteresser.

Anbefalte artikler