Nye forskrifter om blåresept

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Høringsnotatet tar utgangspunkt i overordnede refusjonspolitiske mål om at pasienter med lik tilstand skal ha samme refusjonsrettigheter, at sykdommer som ansees like alvorlige skal behandles likt i refusjonssammenheng og at ingen pasienter skal behøve å avstå fra nødvendig behandling av økonomiske årsaker.

Ifølge leder for helsepolitisk avdeling i Legeforeningen, Terje Vigen, er forskriftsutkastet formulert på en måte som lett gir inntrykk av at det faktisk er en innskjerping i forhold til dagens ordning og som strider mot det tradisjonelle synet leger har hatt på hvilke legemidler det bør gis refusjon for. – Dette gjelder for eksempel legemidler som dels har forebyggende karakter og som dels gir betydelig bedre livskvalitet, sier han.

I Legeforeningens interne høring fremkom klare synspunkter på de uklarheter som særlig gjaldt § 14 vedrørende faglige kriterier for opptak. For øvrig påpekte Legeforeningen hva som ut fra faglige forhold burde være målet med reguleringen. Dette innebærer klare kriterier for opptak på blåreseptordningen som gjør ordningen forutsigbar og enkel å forholde seg til, og at refusjonsverdige legemidler så raskt som forsvarlig mulig kan komme inn under blåreseptordningen.

Les hele uttalelsen: www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler