Forført uskyld

Artikkel

Foto Øivind Larsen 2000

Ved University of Wisconsin-Madison, USA, er det et meget interessant kunstmuseum, opprettet i 1970 (1). Elvehjem Museum of Art er oppkalt etter universitetets president 1958 – 62 Conrad A. Elvehjem (1901 – 62), som for medisinere vel er mest kjent som en av de store blant vitaminforskere.

I saler og gallerier finnes både gamle mestere og unge avantgardister, og det meste er påfallende severdig. Hermed altså være anbefalt hvor man skal gå hvis man kommer til den vakre by Madison.

Et kriterium for hva som er god kunst, må være at den setter tanker i gang hos betrakteren. Mange av kunstverkene gjør det. Et eksempel er maleriet The Seduction of Innocence (1998) av amerikaneren T. L. Solien (f. 1949). Dette var blant dem jeg festet til filmen for å se nærmere på hjemme.

Hva man assosierer ved et bilde som dette, vil være forskjellig. Individuelt. Tanker er «in the mind of the beholder». Men la oss se på kunstverket i kraft av å være leger:

Ved det første blikk to figurer, som hentet ut fra barneværelsets trygghet. Ved det andre blikk undres man over hva kunstneren har ment med den åpenbart Picasso-inspirerte figuren til venstre. Den sender ut mange motstridende signaler – naivitet, angst, dyriskhet. Ved det tredje blikk opplever vi at det råder uro og kaos, ikke bare utenfor, men også inni begge figurene. Med lupe kan du endog se at kunstneren har latt fernissen renne.

Jeg vet ikke om min assosiasjon virker søkt, men jeg ser i bildet en illustrasjon av hvordan leger opplever medmennesker i kraft av sitt yrke. I kraft av å ha – og av å måtte ha – tilgang til folks innerste. Er det ikke slik at omtrent for alle, uansett hvor trygt, godt og vellykket alt virker på overflaten, kommer du tilstrekkelig inn på dem, finner du større eller mindre grad av angst, uro og kaos. Sprekker i fernissen. Og for samme person kan flere ukjente ansikter vise seg som i figuren til venstre, kanskje som en følge av livets mange hendelser. Det du ser bak fasaden er forført uskyld.

Av og til skulle jeg ønske at jeg ikke hadde tilgang til folks fortrolighet.

Øivind Larsen

Anbefalte artikler