Arbeidsledighet trolig ikke noe problem

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Allerede i dag er det en kraftig reduksjon i antall ubesatte legestillinger og flere søkere til utlyste stillinger, men Legeforeningens president Hans Kristian Bakke ser ikke mørkt på fremtiden.

– Jeg tror problemet løser seg ved at leger som arbeider i Norge kommer til å reise til utlandet for å jobbe. Samtidig som vi får for mange leger, vil det bli legemangel i Danmark og Sverige. Vi skal ikke se bort fra at mange danske og svenske leger da vil flytte hjem, sier han. Det er i dag ca.15 % utenlandske leger i Norge.

Bakke er mer bekymret for at de store medisinstudentkullene ikke skal få god nok kvalitet på utdanningen: – Det er bekymringsfullt at noen studenter må vente et halvt år før de starter med turnustjenesten. Nå utdannes det flere leger enn man har mulighet til å gi turnustjeneste og spesialistutdanning. Å opprette flere turnusplasser løser ikke problemet.

Sunt med konkurranse

– Jeg er ikke så veldig bekymret for en liten arbeidsledighet blant leger, sier leder for Norsk medisinstudentforening, Øyvind Østerås. – Det vil kanskje komme pasientene til gode, for da blir det de beste legene som får jobb, sier Østerås som mener at konkurranse blant legene kan være sunt.

– Der vi ikke kan ha for mange leger, er imidlertid i turnustjenesten. Får vi for mange leger i turnus, vil vi etter hvert utdanne dårligere leger. Jo flere turnusleger, desto færre pasientressurser og mindre veiledningstid til den enkelte turnuslege. Det er en grense for hvor mange turnusleger det kan være for å beholde en kvalitativ god veiledning. Jeg er redd for at vi er i ferd med å nå denne grensen eller at vi kanskje allerede har nådd den. For mange leger i turnustjeneste betyr at vi ikke vil oppnå intensjonen med å utdanne trygge leger som er trygge på egne avgjørelser, sier Østerås.

Anbefalte artikler