Bruk av blålys skal meldes muntlig

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Godkjenningen vil bli gitt på bakgrunn av søknad fra kjøretøyets eier eller den som disponerer det, og vedtak fattet av fylkeslegen når kjøretøyet er registrert som ambulanse, herunder leilighetsambulanse.

Den nye forskriften inneholder også bestemmelser om bruk av utrykningskjøretøy ved utrykning i kommunal legevakt. I forskriften heter det at blålys kun kan brukes av lege/sjåfør til lege i kommunal legevakt som kjører bil som er godkjent som utrykningskjøretøy.

Det fremgår også at fører av utrykningskjøretøy må inneha kompetansebevis for utrykningsførere og at bruk av blålys bare skal brukes når det foreligger en skjellig grunn til å tro at tidsfaktoren er av betydning for en vellykket behandling, og/eller det står om pasientens liv, dvs. krav til «rød respons» ifølge Norsk indeks for medisinsk nødhjelp.

Dersom en lege under tjenesten ønsker å bruke blålys, skal dette på forhånd meldes muntlig til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Skriftlig rapport om hvordan utrykningen fungerte, skal sendes politi/lensmann senest 24 timer etter utrykningen.

Anbefalte artikler