Årsmøte i Norsk overlegeforening

Styret, Om forfatteren
Artikkel

Norsk overlegeforening avholder sitt årsmøte/landsrådsmøte torsdag 29.8. 2002 kl 13 på Radisson SAS Hotel, Ålesund.

Medlemmer som har forslag til saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må melde slike snarest mulig, senest innen 15.6. 2002 til: Norsk overlegeforening, Postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo.

Anbefalte artikler